Słowa–Klucze: Czym są, dlaczego są takie ważne?

Słowa klucze są to te słowa, które niosą najwięcej treści i stymulują mózg do tworzenia skojarzeń.

Na pewno czasem zdarzyło Ci się, że jedno słowo czy obraz pociągnęły za sobą ciąg skojarzeń, wspomnień (nawet z dzieciństwa), prawda? Każdemu to się zdarza, choć mało kto zwraca na to uwagę. To są właśnie kluczowe słowa, czyli inaczej: słowa–klucze. Klucze do Twojego umysłu, które uruchamiają ciąg skojarzeń i pozwalają na przypomnienie sobie całości zagadnienia.

Z badań wynika, że tylko 4–11% słów w tekście zawiera w sobie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia tekstu! To oznacza, że możesz pominąć nawet 95% słów w tekście, aby go zrozumieć! Na tym właśnie polegają mapy myśli i szybkie czytanie. Na koncentrowaniu się na najważniejszych słowach–kluczach.

Tworząc mapy myśli zapisuj tylko te słowa, które mają znaczenie dla zrozumienia zagadnienia i jego zapamiętania. Resztę możesz sobie „olać”, mówiąc kolokwialnie. Jak twierdzi Tony Buzan, pozwala to zaoszczędzić od 50 do 90% czasu na tworzenie i powtarzanie map myśli. A jak wiesz, powtarzanie jest kluczowe w zapamiętywaniu. Im więcej powtarzasz, tym lepiej zapamiętujesz (tutaj polecam zapoznanie się z programem do optymalizacji powtórek: FullRecall). Zamiast spędzać kilka godzin na powtórki liearnych notatek, poświęcasz kilka–kilkanaście minut na ich przejrzenie i przywołanie skojarzeń.

Co ważniejsze, słowa klucze umieszczane na mapach myśli przywołują pełen obraz zagadnienia; w przeciwieństwie do notatek linearnych – które przypominają tylko to, co zostało zanotowane.


Ćwiczenie: Przeczytaj poniższy tekst i wypisz wszystkie słowa–klucze, które uważasz za niezbędne do zrozumienia go:

„Mapy myśli” – szczególny rodzaj notowania pobudzający obie półkule ludzkiego mózgu w przeciwieństwie do tradycyjnego notowania linearnego. (...) Dzięki użyciu między innymi słów, symboli, kolorów, rytmu, efektu trójwymiarowości i rysunków uaktywniają się wszystkie ośrodki mózgu. (...) Umożliwia to podniesienie efektywności pracy naszego mózgu a proces nauki i zapamiętywania czyni prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu. (...)

Mapy myśli cechuje brak monotonii towarzyszącej procesowi sporządzania tradycyjnych notatek. Jako że stosujemy różne kolory a nawet rodzaje pisaków (...), jest to technika notowania bardzo „przyjemna dla oka”.

Tworzy ona sieć powiązań i ułatwia dopisywanie informacji oraz nowych koncepcji w wybranym miejscu na kartce bez konieczności tworzenia nowej notatki. W późniejszym użyciu znacznie przyspiesza proces przyswajania wiedzy, jej przetwarzania i powtarzania.

Jest to metoda przygotowana, polecana, ale też lubiana przez różne grupy wystawione na częste sporządzanie notatek, planowanie, opracowywanie strategii i koncepcji itp. Korzystają z niej ludzie w różnym wieku, różnych profesji: studenci i uczniowie, biznesmeni i menedżerowie, nauczyciele, wykładowcy i instruktorzy, naukowcy, wynalazcy i projektanci, twórcy, dziennikarze, politycy, pracownicy służby cywilnej, mówcy, prezenterzy, konferansjerzy.

Tekst pochodzi z Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_myśli

Policz teraz liczbę wypisanych słów kluczy. Powinno być ich od 10 do 30.

Ilość słów kluczowych zależy od takich czynników, jak:


  • » cel
  • » znajomość zawartych w tekście informacji
  • » poziom zainteresowania tematem
  • » poziom szczegółowości, który jest Ci potrzebny
  • » wprawa w wyszukiwaniu słów kluczy
  • » zaufanie do własnej pamięci

Wykonując raz dziennie, przez kilka tygodni takie ćwiczenie – nabędziesz niezbędne doświadczenie i umiejętności wychwytywania tylko najważniejszych słów kluczy. A gwarantuję, że jest to umiejętność niezwykle ważna, niezależnie kim jesteś ani czym się zajmujesz! Oprócz wypisania słów kluczy, do każdego tekstu zrób mapę myśli! Mając wybrane słowa klucze, będzie to niezwykle łatwe!

Słowa–klucze: Korzyści z ich stosowania

Największą korzyścią jest oczywiście olbrzymia oszczędność czasu i miejsca na papierze, a więc i energii na tworzenie notatek! Pisząc tylko to, co najważniejsze – możesz zamieścić treść całego wykładu, filmu, książki czy artykułu na jednej stronie! Potem, tworząc bazy danych np. w segregatorach, z łatwością znajdziesz i powtórzysz potrzebne informacje nawet z przed wielu lat!

Następna zaleta, to znacznie lepsze zrozumienie tematu i jego zapamiętanie. Szukając słów kluczy – koncentrujesz się na tym co najważniejsze, aktywnie używasz swojego mózgu do przetwarzania informacji i zwiększasz swoją koncentrację. A koncentracja to klucz do szybkiej nauki i doskonałego zapamiętywania!

Kolejna korzyść to pobudzanie swojej kreatywności. Nastawiając się na odbiór słów kluczy, uruchamiasz naturalny ciąg skojarzeń. W przeciwieństwie do zwykłych zdań, które mają zamkniętą formę – słowa klucze to coś otwartego, co pozwala na naturalny przepływ informacji, rozwijanie skojarzeń, myślenie.

A teraz zadanie dla Ciebie: Narysuj mapę myśli tego rozdziału, używając samych słów kluczy i rysunków!

Słowa klucze: mapy myśli

Przejdź do: >> Zastosowanie Map Myśli